Adres: Plac Stefana Batorego 5/5E 70-207 Szczecin
Telefon: +48 881 583 188
Email: sekretariat@allianz.szczecin.pl

Ubezpieczenie mieszkania i domu

W Allianz możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem na wypadek wystąpienia nawet tych ryzyk, które trudno przewidzieć. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć zniszczone nieruchomości, ale również pokryje koszty powstałe w związku ze szkodą, np. akcji ratowniczej.
 
Ubezpieczając dom w Allianz otrzymujesz:
 
– Najszerszy zakres ubezpieczenia jeśli wybierzesz formułę all risks
– Brak limitów przy zabezpieczeniu przedmiotów wartościowych jeśli rozszerzysz zakres o tę opcję
– Ochronę poza domem mienia oddanego do naprawy, czyszczenia, przeróbki osobie trzeciej
– Lokal zastępczy do 60 dni – pokrycie kosztów najmu, na czas odbudowy, remontu domu po szkodzie

Opcje dodatkowe

Nagrobi i grobowce

Ubezpieczenie nagrobków w razie nieprzewidzianych zdarzeń i wandalizmu.
 
Nie musisz się obawiać
– Zniszczeń spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, silnego wiatru, upadku drzew i budowli, opadów atmosferycznych
– Eksplozji, uderzenia i upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego
– Wandalizmu
– Powodzi (jeśli ubezpieczasz budynek/lokal mieszkalny lub ruchomości domowe od powodzi, na wypadek tego samego ryzyka chronimy też nagrobek).
 
Naprawisz szkody
– Do sumy ubezpieczenia nawet 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
– Odtwarzając wszelkie dodatkowe ozdoby, które były na stałe zamocowane przy nagrobku.

Ubezpieczenie od napadu ulicznego

Ubezpieczenie Twojego mienia w razie napadu. Poczujesz się bezpiecznie poza domem.
 
Odszkodowanie uzyskasz w razie utraty lub zniszczenia mienia w wyniku napadu ulicznego na terenie Polski, jeśli:
– Ktoś zastosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną lub groźbę pozbawienia życia lub zdrowia
– Zawiadomisz o tym zdarzeniu policję
 
Odtworzysz, odkupisz lub naprawisz mienie, m.in.:
– Odzież
– Torebkę, teczkę, portmonetkę
– Biżuterię, zegarek
– Klucze do drzwi, budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia
– Pilota do automatycznego otwierania/zamykania drzwi do miejsca ubezpieczenia
– Kartę płatniczą, kredytową, charge i debetową
– Dokumenty
– Telefon komórkowy
– Laptop
– Kamerę, aparat fotograficzny
 
Przejmiemy Twoją odpowiedzialność
– Limit odpowiedzialności dla ryzyka napadu ulicznego wynosi 5000 zł na jedno zdarzenie (w tym 500 zł na gotówkę).

Mój prawnik

Zwrot kosztów poniesionych na ochronę interesów prawnych.
 
Ubezpieczenie obejmuje elementy życia prywatnego w zakresie związanym z m.in.:
– Dochodzeniem roszczeń
– Prawem pracy
– Sprawami karnymi,
– Prawem rodzinnym,
– Nieruchomością, np. umowami najmu i dzierżawy
 
Ochrona może zostać rozszerzona o:
– Obronę interesów prawnych z tytułu umów
– Zakres terytorialny: świat, z wyłączeniem USA i Kanady
 
Allianz zwróci Ci koszty obrony prawnej
Posiadając ubezpieczenie Mój Prawnik, masz możliwość dochodzenia swoich praw, nie martwiąc się o koszty. Allianz może pokryć m.in. następujące koszty nawet do łącznej sumy 30 000 zł:
– Koszty wynagrodzenia jednego, ustanowionego przez Ciebie adwokata,
– Koszty sądowe oraz kosztów postępowania egzekucyjnego
 
Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje nie tylko Tobie ale również współmałżonkowi oraz niepełnoletnim dzieciom.

Mienie na tarasie i w ogrodzie

Ubezpieczenie rzeczy, które posiadasz na tarasie i w ogrodzie.
 
Nie musisz się obawiać
– Zniszczeń spowodowanych pożarem, powodzią, gradobiciem, działaniem wiatru
– Zdarzeń losowych
– Innych ryzyk objętych ubezpieczeniem
 
Naprawisz lub odkupisz mienie na:     tarasie i w ogrodzie:
– Altana, meble ogrodowe, trampolina, grill
– Basen, jacuzzi
– Elementy placu zabaw tj. piaskownica, huśtawka, drabinki, zjeżdżalnia

Dom letniskowy

Ubezpieczenie domku w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Możesz ubezpieczyć
– Budynek lub lokal mieszkalny służący celom rekreacyjnym
Zdecydujesz, co jest dla Ciebie ważne.
Dom letniskowy można ubezpieczyć na wypadek różnych ryzyk związanych z działaniem sił natury oraz z wypadkami losowymi. Wybierzesz je samodzielnie.

Informacja Prawna

Konsultacja telefoniczna z prawnikiem.

Zyskasz pomoc prawną
Ubezpieczenie zapewnia dostęp do telefonicznej konsultacji z prawnikiem w ramach usługi Telefonicznej Asysty Prawnej w Polsce w razie wypadku na terenie Polski.
 
Doradzimy Ci w każdej dziedzinie
– Prawo cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, pracy, podatkowe,
– Ubezpieczenia społeczne,
– Procedury prawne prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
– Informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
– Udostępnianie droga elektroniczną aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
– Informacje teleadresowe o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury, a także o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.